Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Acc) (USD)
Franklin Templeton Investment Funds PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,21 USD
-2,34 %
wycena na dzień 27.03.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -13.98% -13.11% 8/13
3m -15.95% -14.81% 8/13
6m -10.02% -11.79% 4/12
12m -11.29% -11.14% 7/12
36m -4.56% -8.53% 4/12
YTD -16.75% -15.53% 8/13
max -9.28% -16.34% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
 • ISIN: LU0608807433
 • zarządzający: Michael Hasenstab
  Chetan Sehgal
  Vivek Ahuja
  Subash Pillai
 • data uruchomienia jednostki: 16.06.2011 r.
 • data uruchomienia funduszu: 29.04.2011 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 599,0 mln PLN (02.2020)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne zrównoważone
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: 50% MSCI Emerging Markets + 50% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje przede wszystkim w zdywersyfikowany portfel akcji, obligacji i innych papierów dłużnych emitowanych przez rządy, podmioty powiązane z rządami i przedsiębiorstwa rezydujące lub prowadzące działalność w krajach rozwijających się. Co najmniej 25% aktywów funduszu stanowią akcje spółek z rynków wschodzących i co najmniej 25% aktywów - papiery dłużne. Pozostałą część aktywów mogą stanowić zarówno papiery udziałowe jak i dłużne, a ich udział ulega zmianom w zależności od koniunktury na rynkach. Fundusz może inwestować do 30% swoich aktywów netto w Chinach kontynentalnych za pośrednictwem Bond Connect lub bezpośrednio (zwany CIBM direct).

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,48 od 1,04 do -0,00 dobry
odchylenie standardowe 2,99% od 1,38% do 2,99% fundusz o największej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,05 od -0,20 do 0,10 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę