Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Templeton Latin America Fund N (Acc) (USD)
Franklin Templeton Investment Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,68 USD
+2,80 %
wycena na dzień 01.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 7.58% 8.28% 5/6
3m 32.78% 31.58% 3/6
6m -30.10% -31.16% 2/6
12m -26.13% -27.78% 2/6
36m -15.00% -15.71% 3/6
YTD -30.10% -31.16% 2/6
max 128.01% 389.64% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
 • ISIN: LU0094040077
 • zarządzający: Gustavo Stenzel
 • data uruchomienia jednostki: 30.09.1996 r.
 • data uruchomienia funduszu: 28.02.1991 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 2 367,8 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji Ameryki Łacińskiej
 • zasięg geograficzny inwestycji: Ameryka Łacińska
 • benchmark: 100% MSCI EM Latin America Index
 • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu jest zwiększenie wartości inwestycji w średnim i długim terminie. Aby cel ten osiągnąć, fundusz inwestuje głównie w kapitałowe papiery wartościowe emitowane przez dowolnej wielkości spółki z siedzibą lub prowadzące główną część działalności w Ameryce Łacińskiej. W mniejszym zakresie fundusz może inwestować także w dłużne papiery wartościowe spółek Ameryki Łacińskiej oraz w papiery wartościowe emitowane przez rządy i spółki z różnych krajów.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 0,93 do -0,00 najlepszy w grupie
odchylenie standardowe 8,84% od 8,83% do 9,28% niska zmienność
Sharpe'a -0,03 od -0,03 do 0,00 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę