Templeton Latin America Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
Franklin Templeton Investment Funds PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,35 PLN
-4,44 %
wycena na dzień 22.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.25% -1.74% -/-
3m 15.86% 13.64% -/-
6m 14.18% 17.88% -/-
12m -6.74% 4.00% -/-
36m 29.56% 35.30% -/-
YTD 12.39% 11.42% -/-
max -21.10% 19.97% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
 • ISIN: LU0465790201
 • zarządzający: Gustavo Stenzel
 • data uruchomienia jednostki: 20.11.2009 r.
 • data uruchomienia funduszu: 28.02.1991 r.
 • pierwsza wpłata: 7 500 PLN
 • następna wpłata: 3 000 PLN
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji Ameryki Łacińskiej
 • zasięg geograficzny inwestycji: Ameryka Łacińska
 • benchmark: 100% MSCI EM Latin America Index
 • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu jest zwiększenie wartości inwestycji w średnim i długim terminie. Aby cel ten osiągnąć, fundusz inwestuje głównie w kapitałowe papiery wartościowe emitowane przez dowolnej wielkości spółki z siedzibą lub prowadzące główną część działalności w Ameryce Łacińskiej. W mniejszym zakresie fundusz może inwestować także w dłużne papiery wartościowe spółek Ameryki Łacińskiej oraz w papiery wartościowe emitowane przez rządy i spółki z różnych krajów.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę