Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Templeton Latin America Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
Franklin Templeton Investment Funds PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,16 PLN
+2,85 %
wycena na dzień 01.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 6.85% 8.03% -/-
3m 32.64% 24.92% -/-
6m -31.55% -28.24% -/-
12m -28.23% -23.61% -/-
36m -19.97% -9.34% -/-
YTD -31.55% -28.24% -/-
max -42.30% -6.73% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
 • ISIN: LU0465790201
 • zarządzający: Gustavo Stenzel
 • data uruchomienia jednostki: 20.11.2009 r.
 • data uruchomienia funduszu: 28.02.1991 r.
 • pierwsza wpłata: 7 500 PLN
 • następna wpłata: 3 000 PLN
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 2 367,8 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji Ameryki Łacińskiej
 • zasięg geograficzny inwestycji: Ameryka Łacińska
 • benchmark: 100% MSCI EM Latin America Index
 • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu jest zwiększenie wartości inwestycji w średnim i długim terminie. Aby cel ten osiągnąć, fundusz inwestuje głównie w kapitałowe papiery wartościowe emitowane przez dowolnej wielkości spółki z siedzibą lub prowadzące główną część działalności w Ameryce Łacińskiej. W mniejszym zakresie fundusz może inwestować także w dłużne papiery wartościowe spółek Ameryki Łacińskiej oraz w papiery wartościowe emitowane przez rządy i spółki z różnych krajów.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę