Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Templeton Growth (Euro) Fund A (Acc) (EUR)
Franklin Templeton Investment Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,01 EUR
-0,06 %
wycena na dzień 01.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.19% 0.37% 32/51
3m 10.01% 15.31% 46/51
6m -14.37% -10.17% 40/50
12m -7.08% -1.06% 39/49
36m -11.13% 9.53% 37/43
YTD -13.80% -9.23% 40/50
max 54.90% 44.19% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
 • ISIN: LU0114760746
 • zarządzający: Peter Moeschter
  Herbert J Arnett Jr.
  Warren Pustam
 • data uruchomienia jednostki: 09.08.2000 r.
 • data uruchomienia funduszu: 09.08.2000 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 EUR
 • następna wpłata: 1 000 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 27 240,7 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% MSCI All Country World Index
 • polityka inwestycyjna: Co najmniej 2/3 kapitału inwestowane jest w akcje spółek z całego świata, w tym z rynków wschodzących. Do 25% fundusz może inwestować w dłużne papiery wartościowe spółek i rządów z całego świata. Fundusz inwestuje również w amerykańskie, europejskie i globalne kwity depozytowe. Są to kwity emitowane zwykle przez bank lub firmę powierniczą dające właścicielom prawo do odebrania papierów wartościowych spółki krajowej lub zagranicznej. Kwity depozytowe nie eliminują ryzyka walutowego ani gospodarczego bazowych akcji spółki działającej na terenie innego kraju.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 1,76 do -0,00 bardzo słaby
odchylenie standardowe 4,81% - -
Sharpe'a -0,04 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Zobacz także

↑ na górę