Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
Franklin Templeton Investment Funds PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,55 PLN
-0,68 %
wycena na dzień 02.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.15% -2.03% -/-
3m -6.16% 0.36% -/-
6m -4.98% 1.94% -/-
12m -9.83% 5.82% -/-
36m -10.38% 12.24% -/-
YTD -7.46% 4.11% -/-
max 94.60% 95.57% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
 • ISIN: LU0316493310
 • zarządzający: Michael Hasenstab
  Calvin Ho
 • data uruchomienia jednostki: 25.10.2007 r.
 • data uruchomienia funduszu: 29.08.2003 r.
 • pierwsza wpłata: 7 500 PLN
 • następna wpłata: 3 000 PLN
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 40 659,0 mln PLN (04.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych globalnych uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% Bloomberg Barclays Multiverse Index
 • polityka inwestycyjna: Minimum 67% aktywów fundusz inwestuje w papiery dłużne o stałym i zmiennym oprocentowaniu oraz w obligacje wyemitowane przez rządy i korporacje na całym świecie. Fundusz może również nabywać obligacje emitowane przez instytucje ponadnarodowe, zorganizowane lub złożone z rządów poszczególnych krajów, takie jak Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny. Fundusz może również wykorzystywać finansowe instrumenty pochodne dla celów inwestycyjnych. Fundusz może inwestować do 10% swoich aktywów netto w papiery wartościowe o nieterminowej obsłudze. W ramach uzupełnienia portfela, fundusz może obejmować ekspozycję na indeksy rynków papierów dłużnych poprzez inwestowanie w oparte na indeksach instrumenty pochodne lub swapy kredytowe (CDS). Fundusz może zainwestować do 30% swoich aktywów netto w Chinach kontynentalnych poprzez Bond Connect lub bezpośrednio (również określane jako CIBM direct).

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę