Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Templeton Global Smaller Companies Fund N (Acc) (USD)
Franklin Templeton Investment Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,43 USD
+1,73 %
wycena na dzień 06.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.64% -2.64% 1/4
3m 27.75% 26.71% 3/4
6m -11.78% -14.64% 2/4
12m -6.35% -9.45% 3/4
36m -5.08% -7.20% 3/4
YTD -12.49% -15.11% 1/4
max 92.01% 115.00% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
 • ISIN: LU0109401926
 • zarządzający: Harlan Hodes
  Tina Sadler
  David Tuttle
 • data uruchomienia jednostki: 03.04.2000 r.
 • data uruchomienia funduszu: 08.07.1991 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 346,7 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% MSCI AC World Small Cap Index
 • polityka inwestycyjna: Strategią inwestycyjną funduszu jest wzrost wartości kapitału. Aby cel ten osiągnąć, fundusz inwestuje w instrumenty udziałowe i dłużne mniejszych spółek (kapitalizacja rynkowa poniżej 2mld w momencie subskrypcji) z siedzibą w dowolnym kraju. Fundusz będzie lokować swoje aktywa głównie w akcje zwykłe takich spółek. Oprócz tego, fundusz może inwestować w mniejszym stopniu w firmy o większej kapitalizacji rynkowej, jak również inne typy papierów wartościowych, takie jak: akcje uprzywilejowane, papiery zamienne na akcje zwykłe i papiery o stałym dochodzie w dolarach amerykańskich i innych walutach. Fundusz może dalej wykorzystywać instrumenty pochodne do zabezpieczania, efektywnego zarządzania portfelem i / lub celami inwestycyjnymi. Te finansowe instrumenty pochodne mogą obejmować: m.in. swapy, forward walutowy, kontrakty futures, akcje i indeksy akcji, obligacje powiązane z akcjami, a także opcje (w tym warranty).

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,20 od 1,12 do -0,00 -
odchylenie standardowe 5,19% od 5,14% do 5,97% -
Sharpe'a -0,03 od -0,14 do 0,00 -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę