Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Templeton Global High Yield Fund A (Acc) (USD)
Franklin Templeton Investment Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,09 USD
+0,60 %
wycena na dzień 06.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.27% -0.66% 1/7
3m 8.69% 12.12% 7/7
6m -4.78% -4.35% 4/7
12m -5.85% -2.00% 6/7
36m -1.18% 2.34% 6/7
YTD -5.02% -4.45% 5/7
max 51.30% 46.54% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
 • ISIN: LU0300740767
 • zarządzający: Michael Hasenstab
  Glenn Voyles
  Patricia O'Connor
  Calvin Ho
 • data uruchomienia jednostki: 27.09.2007 r.
 • data uruchomienia funduszu: 27.09.2007 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 477,1 mln PLN (05.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych globalnych High Yield
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 50% JP Morgan Global High Yield Index + 50% JP Morgan EMBI Global Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz dąży do uzyskania bieżącego dochodu oraz wzrostu wartości inwestycji w średnim i długim terminie. Aby cel ten osiągnąć, fundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez rządy i spółki z siedzibą w dowolnym kraju. W mniejszym zakresie, fundusz może inwestować w inne papiery wartościowe, w tym w akcje i inne dłużne papiery wartościowe (zabezpieczone na aktywach i hipoteką). Oprócz tego, do 10% aktywów może być zainwestowane w papiery emitentów niezdolnych do terminowej obsługi swoich zobowiązań. Instrumenty pochodne mogą być stosowane w celach zabezpieczenia i efektywnego zarządzania portfelem. Fundusz może inwestować do 30% swoich aktywów netto w Chinach kontynentalnych poprzez Bond Connect lub bezpośrednio (zwany również CIBM direct).

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 1,60 do -0,00 bardzo słaby
odchylenie standardowe 2,19% od 2,19% do 3,14% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,02 od -0,19 do 0,14 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę