Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Templeton Global Bond Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
Franklin Templeton Investment Funds PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,01 PLN
+0,07 %
wycena na dzień 06.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.83% 2.05% -/-
3m 0.30% 0.77% -/-
6m -4.89% 4.59% -/-
12m -8.08% 6.62% -/-
36m -6.87% 13.46% -/-
YTD -5.09% 4.71% -/-
max 34.30% 71.77% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
 • ISIN: LU0465790896
 • zarządzający: Michael Hasenstab
  Calvin Ho
 • data uruchomienia jednostki: 20.11.2009 r.
 • data uruchomienia funduszu: 28.02.1991 r.
 • pierwsza wpłata: 7 500 PLN
 • następna wpłata: 3 000 PLN
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 41 748,5 mln PLN (05.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych globalnych uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% JP Morgan Global Government Bond Index
 • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu jest maksymalizacja całkowitego zwrotu z inwestycji oraz realizacja zysków kursowych w średnim i długim terminie. Aby cel ten osiągnąć, fundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe o dowolnym ratingu emitowane przez rządy i jednostki rządowe z siedzibą na rynkach rozwiniętych i wschodzących. W mniejszym zakresie, fundusz może inwestować w dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki z dowolnego kraju oraz podmiotów ponadnarodowych. Instrumenty pochodne mogą być stosowane w celu zabezpieczenia i efektywnego zarządzania portfelem. Fundusz może inwestować do 30% swoich aktywów netto w Chinach kontynentalnych poprzez Bond Connect lub bezpośrednio (zwany również CIBM direct).

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę