Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Templeton Global Bond Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
Franklin Templeton Investment Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,05 EUR
+0,28 %
wycena na dzień 27.03.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -5.18% -8.58% -/-
3m -6.29% -6.12% -/-
6m -6.59% -6.44% -/-
12m -10.67% -1.73% -/-
36m -14.29% -1.76% -/-
YTD -6.84% -5.55% -/-
max 39.86% 50.61% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
 • ISIN: LU0294220107
 • zarządzający: Michael Hasenstab
  Calvin Ho
 • data uruchomienia jednostki: 10.04.2007 r.
 • data uruchomienia funduszu: 28.02.1991 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 EUR
 • następna wpłata: 1 000 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 47 873,7 mln PLN (02.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych globalnych uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% JP Morgan Global Government Bond Index
 • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu jest maksymalizacja całkowitego zwrotu z inwestycji oraz realizacja zysków kursowych w średnim i długim terminie. Aby cel ten osiągnąć, fundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe o dowolnym ratingu emitowane przez rządy i jednostki rządowe z siedzibą na rynkach rozwiniętych i wschodzących. W mniejszym zakresie, fundusz może inwestować w dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki z dowolnego kraju oraz podmiotów ponadnarodowych. Instrumenty pochodne mogą być stosowane w celu zabezpieczenia i efektywnego zarządzania portfelem. Fundusz może inwestować do 30% swoich aktywów netto w Chinach kontynentalnych poprzez Bond Connect lub bezpośrednio (zwany również CIBM direct).

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę