Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Templeton Global Bond Fund A (Acc) (EUR)
Franklin Templeton Investment Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,12 EUR
-0,47 %
wycena na dzień 06.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.24% 0.36% 12/28
3m -3.00% 3.25% 28/28
6m -4.77% -0.27% 23/26
12m -6.24% 1.38% 22/24
36m -1.05% 7.44% 20/23
YTD -4.56% -0.15% 23/26
max 121.49% 60.04% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
 • ISIN: LU0152980495
 • zarządzający: Michael Hasenstab
  Calvin Ho
 • data uruchomienia jednostki: 23.08.2005 r.
 • data uruchomienia funduszu: 28.02.1991 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 EUR
 • następna wpłata: 1 000 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 41 748,5 mln PLN (05.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych globalnych uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% JP Morgan Global Government Bond Index
 • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu jest maksymalizacja całkowitego zwrotu z inwestycji oraz realizacja zysków kursowych w średnim i długim terminie. Aby cel ten osiągnąć, fundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe o dowolnym ratingu emitowane przez rządy i jednostki rządowe z siedzibą na rynkach rozwiniętych i wschodzących. W mniejszym zakresie, fundusz może inwestować w dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki z dowolnego kraju oraz podmiotów ponadnarodowych. Instrumenty pochodne mogą być stosowane w celu zabezpieczenia i efektywnego zarządzania portfelem. Fundusz może inwestować do 30% swoich aktywów netto w Chinach kontynentalnych poprzez Bond Connect lub bezpośrednio (zwany również CIBM direct).

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 0,91 do -0,00 bardzo słaby
odchylenie standardowe 2,24% od 1,36% do 3,03% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,01 od -0,20 do 0,32 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę