Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Templeton Global Bond (Euro) Fund A (Acc) (EUR)
Franklin Templeton Investment Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,02 EUR
+0,15 %
wycena na dzień 06.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.44% 0.36% 8/28
3m 2.00% 3.25% 18/28
6m -5.22% -0.27% 24/26
12m -9.34% 1.38% 23/24
36m -13.16% 7.44% 23/23
YTD -5.68% -0.15% 24/26
max 26.98% 60.04% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
 • ISIN: LU0170474422
 • zarządzający: Michael Hasenstab
  Calvin Ho
 • data uruchomienia jednostki: 23.08.2005 r.
 • data uruchomienia funduszu: 29.08.2003 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 EUR
 • następna wpłata: 1 000 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 577,1 mln PLN (05.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych globalnych uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% JPM Global Government Bond Hedged to Euro Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz dąży do maksymalizacji całkowitego zwrotu z inwestycji oraz realizacji zysków kursowych w średnim i długim terminie. Inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe o dowolnym ratingu emitowane przez rządy i jednostki rządowe z dowolnego kraju, denominowane w dowolnej walucie. W mniejszym zakresie fundusz może inwestować w dłużne papiery wartościowe podmiotów ponadnarodowych, takich jak Europejski Bank Inwestycyjny. Instrumenty pochodne mogą być stosowane w celach zabezpieczenia oraz efektywnego zarządzania portfelem. Fundusz może inwestować do 30% swoich aktywów netto w Chinach kontynentalnych za pośrednictwem Bond Connect lub bezpośrednio (zwanego również CIBM direct).

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 0,91 do -0,00 najlepszy w grupie
odchylenie standardowe 1,67% od 1,36% do 3,03% niska zmienność
Sharpe'a -0,20 od -0,20 do 0,32 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Zobacz także

↑ na górę