Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Templeton Global Balanced Fund A (Acc) (USD)
Franklin Templeton Investment Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,45 USD
+1,59 %
wycena na dzień 06.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.77% 1.11% -/-
3m 14.64% 12.18% -/-
6m -10.34% -4.36% -/-
12m -6.31% -2.41% -/-
36m -3.80% -0.84% -/-
YTD -10.43% -4.50% -/-
max 115.75% 44.36% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
 • ISIN: LU0128525689
 • zarządzający: Michael Hasenstab
  Alan Chua
  Calvin Ho
 • data uruchomienia jednostki: 14.05.2001 r.
 • data uruchomienia funduszu: 01.06.1994 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 2 587,6 mln PLN (05.2020)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne zrównoważone
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 65% MSCI ACWI + 35% JPMorgan Global Government Bond Index
 • polityka inwestycyjna: Strategią inwestycyjną funduszu jest dążenie do wzrostu wartości kapitału i bieżącego dochodu, zgodnie z zasadami ostrożnego inwestowania, poprzez lokowanie aktywów głównie w instrumenty udziałowe i dłużne papiery wartościowe rządowe emitowane przez podmioty na całym świecie. Fundusz będzie dążył do uzyskania dochodu lokując swoje aktywa w papiery wartościowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu i obligacje emitowane przez rządy, instytucje związane z rządem oraz korporacje na całym świecie. Fundusz będzie nabywał papiery w dolarach amerykańskich i innych walutach, papiery o stałym dochodzie i obligacje. Max. 40% aktywów może być ulokowane w papiery o stałym dochodzie. Fundusz może inwestować do 30% swoich aktywów netto w Chinach kontynentalnych poprzez Bond Connect lub bezpośrednio (zwany również CIBM direct).

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 3,88% - -
Sharpe'a -0,05 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę