Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Templeton Global Climate Change Fund A (Acc) (EUR)
Franklin Templeton Investment Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,07 EUR
-0,31 %
wycena na dzień 01.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.07% 0.37% 8/51
3m 18.40% 15.31% 12/51
6m -9.96% -10.17% 24/50
12m 0.77% -1.06% 22/49
36m 0.87% 9.53% 28/43
YTD -9.30% -9.23% 25/50
max 53.54% 63.73% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
 • ISIN: LU0128520375
 • zarządzający: Maarten Bloemen
  Katherine Owen
  Tina Sadler
 • data uruchomienia jednostki: 14.05.2001 r.
 • data uruchomienia funduszu: 26.04.1991 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 EUR
 • następna wpłata: 1 000 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 2 656,3 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% MSCI All Country World Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje głównie w kapitałowe papiery wartościowe spółek z całego świata, które uznają i dostosowują się do długoterminowych zagrożeń i szans wynikających ze zmiany klimatu i wyczerpywania zasobów we wszystkich sektorach, a zatem są lepiej przygotowane do przejścia do gospodarki niskoemisyjnej. W mniejszym zakresie fundusz może inwestować w tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych i fundusze giełdowe ETF (do 10% swoich aktywów), środki pieniężne lub papiery wartościowe rynku pieniężnego, zamienne papiery wartościowe bądź dłużne papiery wartościowe. W celu zabezpieczenia lub efektywnego zarządzania portfelem może także inwestować w instrumenty pochodne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 1,76 do -0,00 bardzo słaby
odchylenie standardowe 4,31% - -
Sharpe'a 0,04 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę