Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Templeton Frontier Markets Fund A (Acc) (USD)
Franklin Templeton Investment Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,13 USD
+0,90 %
wycena na dzień 06.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.90% 5.84% -/-
3m 19.74% 24.14% -/-
6m -19.40% -8.98% -/-
12m -21.24% -2.31% -/-
36m -27.28% 7.82% -/-
YTD -19.27% -8.07% -/-
max 45.00% 91.27% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
 • ISIN: LU0390136736
 • zarządzający: Ahmed Awny
  David Haglund
  Bassel Khatoun
 • data uruchomienia jednostki: 14.10.2008 r.
 • data uruchomienia funduszu: 14.10.2008 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 1 411,8 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków wschodzących
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: 100% MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries Capped Index
 • polityka inwestycyjna: Co najmniej 67% kapitału inwestowane jest w zbywalne udziałowe papiery wartościowe spółek zarejestrowany lub prowadzącą podstawowa działalność w krajach zaliczanych do rynków granicznych, o zróżnicowanej kapitalizacji rynkowej. Rynki graniczne są mniejsze, mniej rozwinięte i trudniej dostępne niż rynki wschodzące, ale oferują możliwość inwestowania w instrumenty kapitałowe; od krajów granicznych zaliczyc należy m.in.: Bahrajn, Bułgaria. Kazachstan, Nigeria, Pakistan, Wietnam. Fundusz może również inwestować w inne rodzaje zbywalnych papierów wartościowych, w tym instrumenty kapitałowe i instrumenty o stałej stopie dochodu emitentów z całego świata.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 4,67% - -
Sharpe'a -0,16 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę