Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Templeton Euroland Fund A (Acc) (EUR)
Franklin Templeton Investment Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,01 EUR
+0,05 %
wycena na dzień 01.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.75% 3.58% 37/44
3m 19.64% 19.93% 25/44
6m -15.60% -11.80% 32/44
12m -10.15% -5.35% 32/44
36m -14.46% -1.84% 35/43
YTD -15.60% -11.80% 32/44
max 103.50% 100.53% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
 • ISIN: LU0093666013
 • zarządzający: Dylan Ball
  Peter Moeschter
 • data uruchomienia jednostki: 08.01.1999 r.
 • data uruchomienia funduszu: 08.01.1999 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 EUR
 • następna wpłata: 1 000 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 1 046,9 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% MSCI EMU Index
 • polityka inwestycyjna: Strategią inwestycyjną funduszu jest wzrost wartości kapitału. Fundusz inwestuje w instrumenty udziałowe i dłużne dowolnego emitenta z kraju członkowskiego Europejskiej Unii Walutowej, w tym korporacji i rządów, zarówno w euro, jak i odpowiednich walutach krajowych oraz w akcje i obligacje w euro wszelkich innych emitentów. Fundusz będzie lokować przynajmniej 75% swoich aktywów ogółem w instrumenty udziałowe emitowane przez spółki, które posiadają swoje siedziby w Unii Europejskiej. Fundusz może poszukiwać możliwości lokat w inne typy instrumentów udziałowych, takie jak akcje uprzywilejowane, papiery zamienne na akcje zwykłe opisanych wyżej emitentów.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 1,78 do -0,00 bardzo słaby
odchylenie standardowe 5,82% od 2,60% do 6,72% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a -0,05 od -0,12 do 0,24 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Zobacz także

↑ na górę