Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Qdis) (PLN) (hedged)
Franklin Templeton Investment Funds PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,03 PLN
+0,51 %
wycena na dzień 06.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz. Stopy zwrotu uwzględniające dywidendy prezentowane są w sekcji notowania
stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.89% 1.37% -/-
3m 1.54% 6.81% -/-
6m -12.28% -1.55% -/-
12m -22.08% 0.86% -/-
36m -37.18% 5.19% -/-
YTD -13.05% -1.01% -/-
max -40.70% 9.78% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
 • ISIN: LU1212701533
 • zarządzający: Michael Hasenstab
  Calvin Ho
 • data uruchomienia jednostki: 24.04.2015 r.
 • data uruchomienia funduszu: 05.07.1991 r.
 • pierwsza wpłata: 7 500 PLN
 • następna wpłata: 3 000 PLN
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: tak (dywidenda wypłacana kwartalnie)
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 28 234,1 mln PLN (05.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: 100% JP Morgan EMBI Global Index
 • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu jest maksymalizacja całkowitego zwrotu z inwestycji w średnim i długim terminie. Aby cel ten osiągnąć, fundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez rządy, jednostki rządowe i spółki z siedzibą na rynkach rozwiniętych lub wschodzących. W mniejszym zakresie fundusz może inwestować do 33% aktywów w dłużne papiery wartościowe z innych rynków, na które może mieć wpływ sytuacja finansowa lub gospodarcza na rynkach rozwiniętych bądź wschodzących, a także dłużne papiery podmiotów ponadnarodowych oraz papiery zabezpieczone hipoteką lub na aktywach. Fundusz może inwestować do 30% jego aktywów netto w Chinach kontynentalnych poprzez Bond Connect lub bezpośrednio (zwane również CIBM direct).

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę