Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Acc) (USD)
Franklin Templeton Investment Funds PAR
kurs USD
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 USD
0,00 %
wycena na dzień 01.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.15% 2.10% 10/16
3m 3.00% 13.07% 16/16
6m -8.31% -5.71% 12/16
12m -12.16% -4.32% 16/16
36m -11.66% -2.36% 16/16
YTD -8.31% -5.71% 12/16
max 23.50% 14.81% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
 • ISIN: LU0478345209
 • zarządzający: Michael Hasenstab
  Calvin Ho
 • data uruchomienia jednostki: 29.01.2010 r.
 • data uruchomienia funduszu: 05.07.1991 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 28 234,1 mln PLN (05.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: 100% JP Morgan EMBI Global Index
 • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu jest maksymalizacja całkowitego zwrotu z inwestycji w średnim i długim terminie. Aby cel ten osiągnąć, fundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez rządy, jednostki rządowe i spółki z siedzibą na rynkach rozwiniętych lub wschodzących. W mniejszym zakresie fundusz może inwestować do 33% aktywów w dłużne papiery wartościowe z innych rynków, na które może mieć wpływ sytuacja finansowa lub gospodarcza na rynkach rozwiniętych bądź wschodzących, a także dłużne papiery podmiotów ponadnarodowych oraz papiery zabezpieczone hipoteką lub na aktywach. Fundusz może inwestować do 30% jego aktywów netto w Chinach kontynentalnych poprzez Bond Connect lub bezpośrednio (zwane również CIBM direct).

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 1,08 do -0,00 najlepszy w grupie
odchylenie standardowe 2,85% od 1,56% do 4,21% niska zmienność
Sharpe'a -0,09 od -0,09 do 0,20 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę