Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Acc) (USD)
Franklin Templeton Investment Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,14 USD
+1,44 %
wycena na dzień 01.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 8.32% 6.38% -/-
3m 33.11% 22.20% -/-
6m -12.86% -10.06% -/-
12m -16.40% -4.42% -/-
36m -15.33% 5.48% -/-
YTD -12.86% -10.06% -/-
max -1.10% 2.04% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
 • ISIN: LU0300738514
 • zarządzający: Chetan Sehgal
  Vikas Chiranewal
  Krzysztof Musialik
 • data uruchomienia jednostki: 18.10.2007 r.
 • data uruchomienia funduszu: 18.10.2007 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 1 902,1 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków wschodzących
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: 100% MSCI Emerging Markets Small Cap Index
 • polityka inwestycyjna: Strategią inwestycyjną funduszu jest długoterminowy wzrost wartości kapitału, który fundusz stara się osiągnąć poprzez politykę inwestowania przede wszystkim w instrumenty udziałowe oraz świadectwa depozytowe spółek o małej kapitalizacji (poniżej 1mld USD), które prowadzą znaczną część swojej działalności gospodarczej na rynkach wschodzących. Dodatkowo fundusz może także lokować aktywa w papiery dłużne krajów o rynkach wschodzących, które mogą posiadać niski rating lub nie posiadać ratingu, oraz w zbywalne papiery wartościowe emitentów znajdujących się w krajach rozwiniętych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 5,23% - -
Sharpe'a -0,07 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę