Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Templeton Eastern Europe Fund A (Acc) (EUR)
Franklin Templeton Investment Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,06 EUR
-0,28 %
wycena na dzień 06.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -3.16% -2.19% 6/6
3m 9.87% 13.53% 6/6
6m -22.23% -20.24% 4/6
12m -14.29% -15.61% 2/6
36m -5.42% -4.55% 4/6
YTD -21.58% -19.82% 3/6
max 89.42% 197.22% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
 • ISIN: LU0078277505
 • zarządzający: Alexey Ilin
 • data uruchomienia jednostki: 10.11.1997 r.
 • data uruchomienia funduszu: 10.11.1997 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 EUR
 • następna wpłata: 1 000 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 804,7 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków wschodzących
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa Środkowo-Wschodnia
 • benchmark: 100% MSCI Emerging Markets Europe Index
 • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu jest zwiększenie wartości inwestycji w średnim i długim terminie. Fundusz lokuje aktywa głównie w notowane instrumenty udziałowe emitentów zarejestrowanych lub prowadzących działalność w krajach Europy Wschodniej, jak również w Nowych Państwach Niepodległych (krajach dawnego Związku Radzieckiego). Fundusz może również lokować swoje aktywa w dłużne papiery wartościowe z wyżej wymienionego regionu. Inwestycje mogą obejmować spółki o dowolnej wielkości.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,09 od 1,72 do -0,00 słaby
odchylenie standardowe 6,85% od 5,97% do 6,85% fundusz o największej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,01 od -0,09 do 0,08 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Zobacz także

↑ na górę