Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Templeton China Fund N (Acc) (USD)
Franklin Templeton Investment Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+1,00 USD
+3,16 %
wycena na dzień 02.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 9.81% 9.94% -/-
3m 24.54% 24.51% -/-
6m 8.14% 9.87% -/-
12m 14.19% 19.98% -/-
36m 31.46% 36.44% -/-
YTD 10.55% 12.11% -/-
max 226.80% 352.92% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
 • ISIN: LU0188151178
 • zarządzający: Michael Lai
  Eric Mok
 • data uruchomienia jednostki: 15.03.2004 r.
 • data uruchomienia funduszu: 01.09.1994 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 1 461,6 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji chińskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: Chiny
 • benchmark: 100% MSCI China 10/40 Index-NR - Linked
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje głównie w instrumenty udziałowe spółek zarejestrowanych zgodnie z ustawodawstwem, bądź też mających swoje siedziby główne w Chińskiej Republice Ludowej, Hongkongu bądź Tajwanie, lub które czerpią znaczną część swoich dochodów z towarów i usług sprzedawanych bądź produkowanych, bądź też mają zasadniczą część swoich aktywów w tych regionach. Fundusz może również poszukiwać możliwości lokaty w inne typy papierów wartościowych, takie jak: akcje uprzywilejowane, papiery zamienne na akcje zwykłe, papiery dłużne korporacyjne i rządowe w dolarach amerykańskich lub innych walutach.

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Zobacz także

↑ na górę