Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Templeton China Fund A (Acc) (USD)
Franklin Templeton Investment Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+1,46 USD
+4,25 %
wycena na dzień 06.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 12.82% 12.29% 9/17
3m 28.31% 28.46% 12/17
6m 15.14% 16.39% 11/17
12m 21.60% 26.87% 13/17
36m 40.38% 43.77% 7/15
YTD 16.38% 17.55% 11/17
max 258.10% 491.14% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
 • ISIN: LU0052750758
 • zarządzający: Michael Lai
  Eric Mok
 • data uruchomienia jednostki: 01.09.1994 r.
 • data uruchomienia funduszu: 01.09.1994 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 1 461,6 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji chińskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: Chiny
 • benchmark: 100% MSCI China 10/40 Index-NR - Linked
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje głównie w instrumenty udziałowe spółek zarejestrowanych zgodnie z ustawodawstwem, bądź też mających swoje siedziby główne w Chińskiej Republice Ludowej, Hongkongu bądź Tajwanie, lub które czerpią znaczną część swoich dochodów z towarów i usług sprzedawanych bądź produkowanych, bądź też mają zasadniczą część swoich aktywów w tych regionach. Fundusz może również poszukiwać możliwości lokaty w inne typy papierów wartościowych, takie jak: akcje uprzywilejowane, papiery zamienne na akcje zwykłe, papiery dłużne korporacyjne i rządowe w dolarach amerykańskich lub innych walutach.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 1,50 do -0,00 dobry
odchylenie standardowe 5,23% od 5,23% do 6,41% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,19 od 0,06 do 0,27 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Zobacz także

↑ na górę