Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Templeton BRIC Fund A (Acc) (USD)
Franklin Templeton Investment Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,21 USD
+1,14 %
wycena na dzień 01.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 7.11% 6.05% 1/4
3m 23.64% 22.14% 1/4
6m -10.76% -15.97% 2/4
12m -0.90% -8.27% 2/4
36m 20.76% 16.54% 2/4
YTD -10.76% -15.97% 2/4
max 86.70% 124.51% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
 • ISIN: LU0229945570
 • zarządzający: Chetan Sehgal
 • data uruchomienia jednostki: 25.10.2005 r.
 • data uruchomienia funduszu: 25.10.2005 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 2 006,4 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji BRIC
 • zasięg geograficzny inwestycji: BRIC
 • benchmark: 100% MSCI BRIC Index
 • polityka inwestycyjna: Co najmniej 67% kapitału inwestowane jest w kapitałowe papiery wartościowe spółek założonych założonych według prawa następujących krajów lub posiadających w nich główną siedzibę: Brazylia, Rosja, Indie i Chiny (łącznie z Hong Kongiem i Tajwanem) "BRIC" lub czerpiących zasadniczą część swoich zysków lub dochodów z gospodarek BRIC lub mających zasadniczą część swoich aktywów w gospodarkach BRIC. Ponieważ strategia inwestycyjna ma większe szanse na realizację poprzez elastyczną politykę inwestycyjną, fundusz może szukać możliwości lokowania swoich aktywów w innych typach zbywalnych papierów wartościowych, łącznie z papierami dłużnymi i papierami o stałym dochodzie, a także w instrumentach rynku pieniężnego.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,17 od 0,50 do -0,00 -
odchylenie standardowe 6,00% od 5,61% do 6,72% -
Sharpe'a 0,09 od 0,04 do 0,12 -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę