Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Acc) (USD)
Franklin Templeton Investment Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,27 USD
+0,70 %
wycena na dzień 01.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 5.79% 8.01% -/-
3m 30.60% 22.56% -/-
6m -14.64% -3.89% -/-
12m -20.48% 1.87% -/-
36m -14.75% 11.82% -/-
YTD -14.64% -3.89% -/-
max 287.10% 155.06% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
 • ISIN: LU0390135332
 • zarządzający: Chetan Sehgal
  Vikas Chiranewal
  Krzysztof Musialik
 • data uruchomienia jednostki: 14.10.2008 r.
 • data uruchomienia funduszu: 14.10.2008 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 3 439,5 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja bez Japonii
 • benchmark: 100% MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz będzie inwestował głównie w zbywalne udziałowe papiery wartościowe oraz kwity depozytowe spółek o niskiej kapitalizacji (poniżej 2 mld USD), zarejestrowanych w regionie Azji lub prowadzących podstawową działalność w regionie Azji (bez Japonii). Fundusz może również inwestować w inne rodzaje zbywalnych papierów wartościowych, w tym instrumenty kapitałowe i instrumenty o stałej stopie dochodu emitowane przez spółki o dowolnej wielkości, z różnych krajów (w tym z rynków wschodzących).

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 6,20% - -
Sharpe'a -0,07 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę