Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
Franklin Templeton Investment Funds PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,07 PLN
+0,52 %
wycena na dzień 01.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 6.66% 7.69% -/-
3m 21.19% 16.31% -/-
6m -7.79% 0.25% -/-
12m -2.86% 7.83% -/-
36m -4.02% 20.31% -/-
YTD -7.79% 0.25% -/-
max 36.10% 152.54% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
 • ISIN: LU0465790110
 • zarządzający: Eric Mok
  Sukumar Rajah
 • data uruchomienia jednostki: 20.11.2009 r.
 • data uruchomienia funduszu: 16.04.1991 r.
 • pierwsza wpłata: 7 500 PLN
 • następna wpłata: 3 000 PLN
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 9 933,9 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja bez Japonii
 • benchmark: 100% MSCI All Country Asia ex Japan Index
 • polityka inwestycyjna: Minimum 2/3 aktywów inwestowane jest w kapitałowe papiery wartościowe emitowane przez dowolnej wielkości spółki majace siedzibę, prowadzace znaczna część swojej działalności gospodarczej lub stanowiące przedmiot obrotu na giełdach papierów wartościowych w krajach azjatyckich (bez Australii, Nowej Zelandii i Japonii). Fundusz może inwestować w mniejszym zakresie w kapitałowe lub dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki z krajów regionu Azji, w tym z innych rynków wschodzących regionu Azji.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę