Templeton Asian Growth Fund N (Acc) (EUR) (hedged)
Franklin Templeton Investment Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,31 EUR
-0,99 %
wycena na dzień 20.02.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -4.52% -1.30% -/-
3m 4.26% 6.43% -/-
6m 9.83% 14.01% -/-
12m 4.90% 14.84% -/-
36m 2.64% 26.05% -/-
YTD -1.24% 3.02% -/-
max 0.68% 111.07% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
 • ISIN: LU0316493666
 • zarządzający: Eric Mok
  Sukumar Rajah
 • data uruchomienia jednostki: 03.09.2007 r.
 • data uruchomienia funduszu: 16.04.1991 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 EUR
 • następna wpłata: 1 000 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 11 450,9 mln PLN (01.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja bez Japonii
 • benchmark: 100% MSCI All Country Asia ex Japan Index
 • polityka inwestycyjna: Minimum 2/3 aktywów inwestowane jest w kapitałowe papiery wartościowe emitowane przez dowolnej wielkości spółki majace siedzibę, prowadzace znaczna część swojej działalności gospodarczej lub stanowiące przedmiot obrotu na giełdach papierów wartościowych w krajach azjatyckich (bez Australii, Nowej Zelandii i Japonii). Fundusz może inwestować w mniejszym zakresie w kapitałowe lub dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki z krajów regionu Azji, w tym z innych rynków wschodzących regionu Azji.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę