Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Templeton Asian Bond Fund A (Acc) (USD)
Franklin Templeton Investment Funds PAR
kurs USD
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 USD
0,00 %
wycena na dzień 06.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.04% 1.44% 7/9
3m 0.11% 7.46% 9/9
6m -1.79% 0.57% 9/9
12m -2.61% 2.85% 9/9
36m -0.62% 9.75% 8/8
YTD -2.23% 0.78% 9/9
max 75.50% 68.23% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
 • ISIN: LU0229949994
 • zarządzający: Michael Hasenstab
  Vivek Ahuja
 • data uruchomienia jednostki: 26.10.2005 r.
 • data uruchomienia funduszu: 25.10.2005 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 1 139,5 mln PLN (05.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja
 • benchmark: 100% JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index
 • polityka inwestycyjna: Aktywa funduszu lokowane są w portfel papierów dłużnych o stałym i zmiennym oprocentowaniu oraz w obligacje emitowane przez rządy, instytucje rządowe oraz podmioty korporacyjne działające na terenie Azji. Do 33% środków funduszu może być lokowane bezpośrednio jak i za pośrednictwem instrumentów pochodnych w papiery dłużne o stałej i zmiennej stopie procentowej emitentów spoza Azji, którzy znajdują się pod wpływem gospodarczej lub finansowej dynamiki Azji. Fundusz może inwestować do 40% swoich aktywów netto w Chinach kontynentalnych za pośrednictwem Bond Connect lub bezpośrednio (zwany również jako CIBM direct).

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 0,57 do -0,00 najlepszy w grupie
odchylenie standardowe 2,46% od 2,13% do 2,91% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,05 od 0,05 do 0,25 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę