Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Franklin Japan Fund N (Acc) (EUR)
Franklin Templeton Investment Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,14 EUR
+2,77 %
wycena na dzień 26.03.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -11.71% -13.30% 3/7
3m -16.13% -18.70% 3/7
6m -15.45% -15.17% 3/7
12m -10.81% -9.09% 4/7
36m -15.03% -6.30% 7/7
YTD -15.58% -17.74% 3/7
max -16.53% 20.31% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
 • ISIN: LU0152983168
 • zarządzający: Claire Marwick
  Lauran Halpin
 • data uruchomienia jednostki: 23.08.2005 r.
 • data uruchomienia funduszu: 01.09.2000 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 EUR
 • następna wpłata: 1 000 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 203,7 mln PLN (02.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji japońskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: Japonia
 • benchmark: 100% TOPIX
 • polityka inwestycyjna: Strategią inwestycyjną funduszu jest wzrost wartości kapitału, który fundusz stara się osiągnąć poprzez politykę inwestowania przede wszystkim w instrumenty udziałowe emitentów zarejestrowanych, bądź prowadzących działalność głównie w Japonii. Ponadto fundusz może poszukiwać możliwości lokat w inne typy papierów wartościowych, takie jak akcje uprzywilejowane, papiery wartościowe zamienne na akcje zwykłe oraz korporacyjne i rządowe papiery dłużne, w jenach japońskich i innych walutach. Podstawową walutą funduszu jest japoński jen.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 0,93 do -0,00 najlepszy w grupie
odchylenie standardowe 3,28% od 3,10% do 4,61% niska zmienność
Sharpe'a -0,04 od -0,04 do 0,12 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę