Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (EUR)
Franklin Templeton Investment Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,04 EUR
+1,69 %
wycena na dzień 26.03.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -37.89% -20.01% -/-
3m -49.48% -20.12% -/-
6m -46.09% -17.03% -/-
12m -52.65% -8.24% -/-
36m -58.59% -7.49% -/-
YTD -49.16% -20.82% -/-
max -66.80% 7.86% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
 • ISIN: LU0300742037
 • zarządzający: Frederick Fromm
  Matthew Adams
  Steve Land
 • data uruchomienia jednostki: 12.07.2007 r.
 • data uruchomienia funduszu: 12.07.2007 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 EUR
 • następna wpłata: 1 000 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 925,3 mln PLN (02.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% S&P North American Natural Resources Sector Index
 • polityka inwestycyjna: Strategią inwestycyjną funduszu jest zapewnienie bieżącego dochodu i wzrost wartości kapitału w średnim i długim terminie. Fundusz będzie lokował aktywa w instrumenty udziałowe denominowane w dolarach amerykańskich spółek z całego świata, działających w obszarze surowców naturalnych. Dodatkowo, w mniejszym zakresie, fundusz może inwestować w innego rodzaju kapitałowe lub dłużne papiery wartościowe, emitowane przez dowolnej wielkości spółki z różnych krajów.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę