Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
Franklin Templeton Investment Funds PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,09 PLN
+2,27 %
wycena na dzień 02.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 9.39% 2.85% -/-
3m -13.73% 6.73% -/-
6m -27.61% 0.31% -/-
12m -31.61% 15.61% -/-
36m -43.02% 20.22% -/-
YTD -34.65% -1.77% -/-
max -60.40% 63.75% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
 • ISIN: LU0768355272
 • zarządzający: Frederick Fromm
  Matthew Adams
  Steve Land
 • data uruchomienia jednostki: 04.05.2012 r.
 • data uruchomienia funduszu: 12.07.2007 r.
 • pierwsza wpłata: 7 500 PLN
 • następna wpłata: 3 000 PLN
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 1 008,7 mln PLN (04.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% S&P North American Natural Resources Sector Index
 • polityka inwestycyjna: Strategią inwestycyjną funduszu jest zapewnienie bieżącego dochodu i wzrost wartości kapitału w średnim i długim terminie. Fundusz będzie lokował aktywa w instrumenty udziałowe denominowane w dolarach amerykańskich spółek z całego świata, działających w obszarze surowców naturalnych. Dodatkowo, w mniejszym zakresie, fundusz może inwestować w innego rodzaju kapitałowe lub dłużne papiery wartościowe, emitowane przez dowolnej wielkości spółki z różnych krajów.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę