Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (USD)
Franklin Templeton Investment Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,11 USD
+2,88 %
wycena na dzień 02.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 12.61% 10.00% -/-
3m -12.86% 6.88% -/-
6m -25.43% 1.41% -/-
12m -28.68% 14.19% -/-
36m -37.62% 13.64% -/-
YTD -32.71% -4.28% -/-
max -60.70% 6.21% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
 • ISIN: LU0300736062
 • zarządzający: Frederick Fromm
  Matthew Adams
  Steve Land
 • data uruchomienia jednostki: 12.07.2007 r.
 • data uruchomienia funduszu: 12.07.2007 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 1 008,7 mln PLN (04.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% S&P North American Natural Resources Sector Index
 • polityka inwestycyjna: Strategią inwestycyjną funduszu jest zapewnienie bieżącego dochodu i wzrost wartości kapitału w średnim i długim terminie. Fundusz będzie lokował aktywa w instrumenty udziałowe denominowane w dolarach amerykańskich spółek z całego świata, działających w obszarze surowców naturalnych. Dodatkowo, w mniejszym zakresie, fundusz może inwestować w innego rodzaju kapitałowe lub dłużne papiery wartościowe, emitowane przez dowolnej wielkości spółki z różnych krajów.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 10,35% - -
Sharpe'a -0,09 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę