Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Franklin Mutual European Fund A (Acc) (USD) (hedged)
Franklin Templeton Investment Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,23 USD
+2,78 %
wycena na dzień 26.03.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -26.38% -21.54% -/-
3m -32.25% -26.07% -/-
6m -25.68% -18.98% -/-
12m -22.50% -18.39% -/-
36m -19.94% -12.63% -/-
YTD -31.81% -26.61% -/-
max -14.90% -13.42% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
 • ISIN: LU1098665638
 • zarządzający: Katrina Dudley
  Mandana Hormozi
  Todd Ostrow
 • data uruchomienia jednostki: 15.09.2014 r.
 • data uruchomienia funduszu: 03.04.2000 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 3 013,4 mln PLN (02.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% MSCI Europe (Net Dividends) Index
 • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu jest zwiększenie wartości inwestycji oraz wypracowanie bieżącego dochodu w średnim i długim terminie. Aby osiągnąć ten cel, fundusz inwestuje głównie w kapitałowe papiery wartościowe emitowane przez dowolnej wielkości spółki z krajów europejskich. Oprócz tego, w mniejszym zakresie, fundusz inwestuje w kapitałowe papiery wartościowe spółek będących przedmiotem fuzji, konsolidacji, likwidacji lub innych dużych transakcji kapitałowych, dłużne papiery wartościowe oraz do 10% aktywów w papiery wartościowe emitentów spoza Europy.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę