Franklin Euro High Yield Fund N (Acc) (EUR)
Franklin Templeton Investment Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,02 EUR
+0,11 %
wycena na dzień 19.07.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.75% 1.05% 7/8
3m 0.52% 1.10% 7/8
6m 4.24% 5.62% 8/8
12m 2.34% 3.70% 7/8
36m 8.11% 11.15% 8/8
YTD 5.63% 7.30% 8/8
max 88.35% 0.00% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
 • ISIN: LU0122613572
 • zarządzający: Patricia O'Connor
  Piero Del Monte
  Rod MacPhee
  Emmanuel Teissier
 • data uruchomienia jednostki: 29.12.2000 r.
 • data uruchomienia funduszu: 17.04.2000 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 EUR
 • następna wpłata: 1 000 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych europejskich High Yield
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index
 • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu jest uzyskiwanie bieżącego dochodu oraz wzrostu wartości inwestycji w średnim i długim terminie. Fundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe o niższym ratingu, emitowane przez rządy i spółki z całego świata, w szczególności denominowane w euro. W mniejszym zakresie może także inwestować inne papiery wartościowe, w tym te o wyższym ratingu. Do 10% aktywów może być inwestowane w papiery wartościowe emitentów niezdolnych do terminowej obsługi swoich zobowiązań. Instrumenty pochodne mogą być stosowane w celach zabezpieczenia i efektywnego zarządzania portfelem.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,45 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 1,21% od 1,12% do 1,34% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,03 od 0,03 do 0,15 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę