Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Franklin European Small-Mid Cap Fund N (Acc) (EUR)
Franklin Templeton Investment Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,34 EUR
+1,37 %
wycena na dzień 02.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -2.25% 1.61% -/-
3m 15.10% 25.05% -/-
6m -30.95% -15.14% -/-
12m -24.66% -6.99% -/-
36m -29.74% -4.13% -/-
YTD -30.99% -14.49% -/-
max 152.30% 242.02% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
 • ISIN: LU0188151095
 • zarządzający: Edwin Lugo
 • data uruchomienia jednostki: 15.03.2004 r.
 • data uruchomienia funduszu: 03.12.2001 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 EUR
 • następna wpłata: 1 000 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 545,3 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% MSCI Europe Small-Mid Cap Index
 • polityka inwestycyjna: Strategią inwestycyjną funduszu jest wzrost wartości kapitału. Fundusz lokuje aktywa głównie w instrumenty udziałowe spółek o małej lub średniej kapitalizacji rynkowej, działających w całej Europie. Fundusz lokuje aktywa w zróżnicowany portfel instrumentów udziałowych i podobnych (w tym w warranty i papiery wartościowe zamienne). Fundusz lokuje aktywa w spółki o kapitalizacji rynkowej powyżej 100 milionów euro i poniżej 8 miliardów euro, bądź ich równowartość w walutach lokalnych w chwili nabycia. Podstawową walutą funduszu jest euro.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę