Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund A (Acc) (USD)
Fidelity Funds PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,21 USD
-2,39 %
wycena na dzień 03.04.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -21.37% -15.28% 46/50
3m -27.05% -23.87% 41/50
6m -22.89% -17.36% 42/49
12m -18.22% -16.44% 33/49
YTD -27.05% -23.87% 41/50
max -12.09% -13.91% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Fidelity International
 • ISIN: LU1892829315
 • zarządzający: Bertrand Lecourt
 • data uruchomienia jednostki: 07.11.2018 r.
 • data uruchomienia funduszu: 07.11.2018 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 5 629,2 mln PLN (02.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% MSCI AC WORLD (N)
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 70% aktywów w akcje spółek z całego świata, działających w branży gospodarki wodnej i ściekowej. Może rówineż inwestować aktywa w instrumenty pochodne, w celu zabezpieczenia bądź wygenerowania dodatkowego kapitału lub zysku.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę