Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Fidelity Funds Australian Dollar Cash Fund A (Acc) (AUD)
Fidelity Funds PAR
kurs AUD
Strzalka_spadek-01
-0,00 AUD
-0,00 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m -0.04%
3m -0.07%
6m 0.01%
12m 0.19%
36m 2.70%
YTD 0.02%
max 4.60%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Fidelity International
 • ISIN: LU0766124985
 • zarządzający: Tim Foster
  Christopher Ellinger
 • data uruchomienia jednostki: 15.01.2016 r.
 • data uruchomienia funduszu: 15.01.2016 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: AUD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 383,2 mln PLN (05.2020)
 • segment: gotówkowe i pieniężne zagraniczne
 • grupa: rynku pieniężnego zagraniczne pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Australia
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 70% środków w oprocentowane dłużne papiery wartościowe denominowane w dolarach australijskich (AUD) z terminem zapadalności krótszym niż 12 miesięcy. Fundusz może inwestować w inne dozwolone aktywa, takie jak instrumenty rynku pieniężnego i gotówkę, pod warunkiem że średni pozostały czas do terminu wygaśnięcia portfela inwestycyjnego nie przekracza 12 miesięcy.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 2,71% - -
Sharpe'a -0,06 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę