Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A (acc) (USD)
Fidelity Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,03 USD
+0,24 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.88% 0.63% 5/17
3m 13.02% 11.26% 7/17
6m -1.96% -4.44% 6/17
12m 0.81% -0.99% 5/15
36m 11.31% 4.51% 5/15
YTD -1.34% -4.13% 6/17
max 25.00% 14.48% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Fidelity International
 • ISIN: LU1366333414
 • zarządzający: George Efstathopoulos
  Eugene Philalithis
  Chris Forgan
 • data uruchomienia jednostki: 31.05.2016 r.
 • data uruchomienia funduszu: 31.05.2016 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 204,2 mln PLN (05.2020)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja i Pacyfik
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje do 40% swoich aktywów w obligacje sklasyfikowane na poziomie inwestycyjnym, do 75% aktywów w akcje oraz do 40% w obligacje wysokodochodowe spółek z obszaru Azji i Pacyfiku, z wyłączeniem Japonii. Do 10% środków może zostać zainwestowane w jednostki innych funduszy inwestycyjnych oraz w kredyty. W przypadku niekorzystnych warunków rynkowych, fundusz może posiadać do 30% swoich aktywów w gotówce. Instrumenty pochodne mogą być stosowane w celu zmniejszenia ryzyka lub kosztu bądź w celu wygenerowania dodatkowego kapitału albo zysku, w tym w celach inwestycyjnych, zgodnie z profilem ryzyka funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,57 od 1,08 do -0,00 bardzo dobry
odchylenie standardowe 2,83% od 1,18% do 4,26% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,13 od -0,09 do 0,19 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę