Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Fidelity Funds American Diversified Fund A (acc) (EUR)
Fidelity Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,30 EUR
-1,15 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.75% 2.06% 12/20
3m 19.58% 23.98% 14/20
6m -1.95% -0.92% 10/20
12m 7.88% 8.12% 8/19
36m 28.14% 33.96% 11/19
YTD -0.68% 0.06% 10/20
max 161.40% 181.71% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Fidelity International
 • ISIN: LU0261960354
 • zarządzający: Lucas Klein
  Jon Guinness
 • data uruchomienia jednostki: 25.09.2006 r.
 • data uruchomienia funduszu: 01.03.2004 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 413,9 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji amerykańskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: 100% S&P 500
 • polityka inwestycyjna: Przynajmniej 70% aktywów funduszu jest inwestowane w akcje spółek, które mają siedzibę lub prowadzą znaczną część swojej działalności na terytorium USA. Założeniem funduszu jest dywersyfikacja pod względem sektorów i kapitalizacji rynkowej. Instrumenty pochodne mogą być wykorzystywane w celu zmniejszenia ryzyka lub kosztu, bądź w celu wygenerowania dodatkowego kapitału albo zysku, zgodnie z profilem ryzyka funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 1,64 do -0,00 słaby
odchylenie standardowe 4,19% od 3,48% do 5,98% niska zmienność
Sharpe'a 0,12 od -0,04 do 0,30 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę