Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Fidelity Funds China High Yield Fund A (acc) (USD)
Fidelity Funds PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,08 USD
-0,62 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 1.38%
3m 13.71%
6m -0.69%
12m 1.69%
36m 10.19%
YTD 0.10%
max 28.56%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Fidelity International
 • ISIN: LU1313547462
 • zarządzający: Bryan Collins
  Peter Khan
  Tae Ho Ryu
  Terrence Pang
 • data uruchomienia jednostki: 30.11.2015 r.
 • data uruchomienia funduszu: 30.11.2015 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 4 739,7 mln PLN (05.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja bez Japonii
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Przynajmniej 70% aktywów funduszu jest inwestowane w sklasyfikowane poniżej poziomu inwestycyjnego lub niesklasyfikowane wysokodochodowe papiery wartościowe emitentów, którzy prowadzą większość swojej działalności w Chinach, Hongkongu, Tajwanie i Makau. Fundusz może inwestować w jednostki innych funduszy inwestycyjnych. Instrumenty pochodne mogą być stosowane w celu zmniejszenia ryzyka lub kosztu, bądź w celu wygenerowania dodatkowego kapitału albo zysku, zgodnie z profilem ryzyka funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 2,84% - -
Sharpe'a 0,05 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę