Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Fidelity Funds Asia Pacific Strategic Income Fund A (acc) (USD)
Fidelity Funds PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,02 USD
-0,17 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.26% 1.78% 1/9
3m 14.39% 7.37% 1/9
6m 1.39% 0.47% 3/9
12m 4.58% 2.78% 3/9
36m 12.28% 9.18% 3/8
YTD 1.88% 0.55% 2/9
max 16.66% 13.45% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Fidelity International
 • ISIN: LU1313547892
 • zarządzający: Bryan Collins
  Morgan Lau
 • data uruchomienia jednostki: 30.11.2015 r.
 • data uruchomienia funduszu: 30.11.2015 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 116,1 mln PLN (05.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja i Pacyfik
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Przynajmniej 70% aktywów funduszu jest inwestowane w instrumenty o stałym dochodzie emitentów z regionu Azji i Pacyfiku. Fundusz przyjmuje strategię aktywnej alokacji aktywów, która może obejmować inwestycje w instrumenty wysokodochodowe oraz obligacje rynków wschodzących. W odniesieniu do głównych typów aktywów fundusz może inwestować do 100% swoich aktywów netto w rynki wschodzące, 90% swoich aktywów netto w instrumenty wysokodochodowe, do 80% swoich aktywów netto w obligacje w walutach lokalnych z regionu Azji i Pacyfiku, do 50% swoich aktywów netto w zagraniczne instrumenty o stałym dochodzie spółek z Chin, do 30% swoich aktywów netto w hybrydowe papiery wartościowe i do 20% swoich aktywów netto w obligacje warunkowo zamienne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,27 od 0,57 do -0,00 dobry
odchylenie standardowe 2,91% od 2,13% do 2,91% fundusz o największej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,08 od -0,11 do 0,13 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę