Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Fidelity Funds American Growth Fund A (acc) (USD)
Fidelity Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,24 USD
+1,08 %
wycena na dzień 10.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -3.79% -0.25% 15/20
3m 11.60% 15.53% 14/20
6m -5.82% -0.66% 15/20
12m 4.30% 8.08% 12/19
36m 34.95% 32.42% 7/19
YTD -4.53% 0.99% 15/20
max 123.20% 135.86% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Fidelity International
 • ISIN: LU0275693405
 • zarządzający: Aditya Khowala
 • data uruchomienia jednostki: 04.12.2006 r.
 • data uruchomienia funduszu: 30.06.1997 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 2 894,2 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji amerykańskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: 100% S&P 500 (N)
 • polityka inwestycyjna: Przynajmniej 70% aktywów funduszu jest inwestowane w akcje spółek, które mają siedzibę lub prowadzą znaczną część swojej działalności na terytorium USA. Instrumenty pochodne mogą być wykorzystywane w celu zmniejszenia ryzyka lub kosztu, bądź w celu wygenerowania dodatkowego kapitału albo zysku, zgodnie z profilem ryzyka funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,32 od 1,64 do -0,00 bardzo dobry
odchylenie standardowe 4,76% od 1,92% do 5,90% niska zmienność
Sharpe'a 0,17 od -0,04 do 0,30 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę