Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Fidelity Funds Asia Focus Fund A (acc) (USD)
Fidelity Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,33 USD
+1,25 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 7.52% 7.68% 12/25
3m 22.74% 24.63% 14/25
6m -4.96% -2.67% 14/25
12m 2.04% 3.66% 12/25
36m 21.22% 14.44% 8/24
YTD -3.43% -1.64% 12/25
max 164.50% 131.61% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Fidelity International
 • ISIN: LU0261947096
 • zarządzający: Dhananjay Phadnis
 • data uruchomienia jednostki: 25.09.2006 r.
 • data uruchomienia funduszu: 01.10.1990 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 8 402,2 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja bez Japonii
 • benchmark: 100% MSCI AC Asia ex Japan (N)
 • polityka inwestycyjna: Przynajmniej 70% aktywów funduszu jest inwestowane w akcje spółek notowanych na giełdach papierów wartościowych w Azji z wyłączeniem Japonii. Instrumenty pochodne mogą być stosowane w celu zmniejszenia ryzyka lub kosztu, bądź w celu wygenerowania dodatkowego kapitału albo zysku, zgodnie z profilem ryzyka funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,69 od 1,33 do -0,00 bardzo dobry
odchylenie standardowe 4,33% od 3,81% do 5,40% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,09 od -0,06 do 0,19 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Zobacz także

↑ na górę