Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Fidelity Funds Emerging Markets Inflation-Linked Bond Fund A (acc) (EUR)
Fidelity Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,05 EUR
-0,46 %
wycena na dzień 06.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -3.07% 0.55% -/-
3m 4.48% 8.55% -/-
6m -13.62% -6.54% -/-
12m -11.62% -4.76% -/-
36m -7.43% -1.77% -/-
YTD -13.48% -6.10% -/-
max 7.20% 21.58% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Fidelity International
 • ISIN: LU0699195888
 • zarządzający: Paul Greer
  Eric Wong
  Marton Huebler
 • data uruchomienia jednostki: 16.11.2011 r.
 • data uruchomienia funduszu: 16.11.2011 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 204,7 mln PLN (05.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: 100% Bloomberg Barclays EM I-L Tradable Short Maturity Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 70% w obligacje powiązane z inflacją, emitowane przez rządy i agencje rządowe krajów wschodzących z całego świata. Ekspozycję na ryzyko kursowe można zabezpieczyć na przykład za pomocą kontraktów walutowych typu forward. Instrumenty pochodne mogą być wykorzystywane w celu zmniejszenia ryzyka lub kosztu bądź w celu wygenerowania dodatkowego kapitału albo zysku, zgodnie z profilem ryzyka funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 2,64% - -
Sharpe'a -0,08 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę