Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Fidelity Funds Emerging Markets Focus Fund A (acc) (USD)
Fidelity Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,14 USD
+1,00 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 6.60% 5.07% 7/23
3m 24.21% 22.53% 8/23
6m -3.99% -4.77% 11/23
12m 4.26% 2.29% 10/23
36m 27.33% 12.14% 3/22
YTD -4.12% -4.84% 11/23
max 42.10% 14.46% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Fidelity International
 • ISIN: LU1102505929
 • zarządzający: Alex Duffy
 • data uruchomienia jednostki: 29.09.2014 r.
 • data uruchomienia funduszu: 29.09.2014 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 1 100,9 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków wschodzących
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: 100% MSCI EMERGING MARKETS (N)
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 70% aktywóww udziałowe papiery wartościowe i powiązane z nimi instrumenty, które umożliwiają inwestycje w spółki mające siedzibę lub prowadzące przeważającą część działalności w krajach Ameryki Łacińskiej, Azji Południowo - Wschodniej, Afryki, Europy Wschodniej (w tym Rosji) oraz na Bliskim Wschodzie. Instrumenty pochodne mogą być stosowane w celu zmniejszenia ryzyka lub kosztu, bądź w celu wygenerowania dodatkowego kapitału albo zysku, zgodnie z profilem ryzyka funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,95 od 1,58 do -0,00 bardzo dobry
odchylenie standardowe 4,53% od 4,53% do 6,94% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,09 od -0,14 do 0,10 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę