Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Fidelity Funds Asia Pacific Dividend Fund A (dist) (USD)
Fidelity Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,17 USD
+0,71 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz. Stopy zwrotu uwzględniające dywidendy prezentowane są w sekcji notowania
stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 7.06% 7.41% 12/25
3m 20.52% 23.97% 19/25
6m -0.46% 2.17% 16/25
12m 5.64% 9.98% 16/25
36m 15.19% 19.88% 15/24
YTD 0.00% 2.26% 16/25
max 29.58% 38.14% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Fidelity International
 • ISIN: LU0205439572
 • zarządzający: Polly Kwan
 • data uruchomienia jednostki: 13.10.2014 r.
 • data uruchomienia funduszu: 16.12.2004 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: tak (dywidenda wypłacana rocznie)
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 1 237,0 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja i Pacyfik
 • benchmark: 100% MSCI All Country Asia ex Japan Index (Gross)
 • polityka inwestycyjna: Celem funduszu jest zapewnienie wypłat zysków oraz długoterminowego wzrostu kapitału przez inwestycje co najmniej 70% aktywów w dochodowe akcje spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności w regionie Azji i Pacyfiku. Zarządzający wybierze inwestycje, które jego zdaniem oprócz wzrostu ceny akcji będą przynosić atrakcyjne dochody z dywidend. Fundusz dodatkowo może inwestować w finansowe instrumenty pochodne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 1,39 do -0,00 słaby
odchylenie standardowe 3,95% od 3,81% do 5,40% niska zmienność
Sharpe'a 0,09 od -0,03 do 0,25 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę