Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A (Acc) (USD)
Fidelity Funds PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,00 USD
-0,00 %
wycena na dzień 02.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.00% 0.01% 2/4
3m 0.17% 0.18% 2/4
6m 0.52% 0.54% 2/4
12m 1.39% 1.48% 3/4
36m 4.30% 4.56% 4/4
YTD 0.40% 0.43% 3/4
max 13.72% 0.24% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Fidelity International
 • ISIN: LU0261952922
 • zarządzający: Tim Foster
  Christopher Ellinger
 • data uruchomienia jednostki: 25.09.2006 r.
 • data uruchomienia funduszu: 20.09.1993 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 7 540,4 mln PLN (04.2020)
 • segment: gotówkowe i pieniężne zagraniczne
 • grupa: rynku pieniężnego USD
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Aktywa funduszu składają się wyłącznie z oprocentowanych zbywalnych dłużnych papierów wartościowych denominowanych w dolarach amerykańskich, z początkowym terminem zapadalności lub czasem pozostałym do terminu wykupu krótszym niż 12 miesięcy oraz z instrumentów rynku pieniężnego i gotówki. Gotówka i jej odpowiedniki (włącznie z płynnymi instrumentami rynku pieniężnego, pod warunkiem, że średni czas pozostały do terminu wykupu portfela danego funduszu gotówkowego nie przekrecza 12 miesięcy) nie może przekroczyć 49% aktywów funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 2,04 do -0,00 -
odchylenie standardowe 1,72% od 1,72% do 1,73% -
Sharpe'a -0,72 od -0,72 do -0,26 -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę