Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt Fund A (Acc) (USD)
Fidelity Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,02 USD
+0,15 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.11% 1.72% 6/16
3m 15.08% 13.91% 4/16
6m -3.21% -5.23% 3/16
12m 0.08% -3.77% 2/16
36m 10.94% -1.78% 2/16
YTD -3.07% -5.15% 3/16
max 28.43% 3.07% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Fidelity International
 • ISIN: LU0900495697
 • zarządzający: Eric Wong
  Paul Greer
  Marton Huebler
 • data uruchomienia jednostki: 18.12.2014 r.
 • data uruchomienia funduszu: 20.03.2013 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 612,5 mln PLN (05.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: 100% JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified
 • polityka inwestycyjna: Co najmniej 70% aktywów funduszu jest inwestowane w obligacje korporacyjne, denominowane w głównych walutach na poziomie inwestycyjnym i o niskiej jakości kredytowej, emitowane na globalnych rynkach wschodzących. Do 25% środków może być zainwestowanych w obligacje państwowe emitentów z rynków wschodzących. Fundusz może także inwestować swoje aktywa bezpośrednio w lokalne obligacje chińskie, notowane na giełdzie lub będące przedmiotem obrotu giełdowego na stosownym rynku w Chinach. Instrumenty pochodne mogą być stosowane w celu zmniejszenia ryzyka lub kosztu, bądź w celu wygenerowania dodatkowego kapitału albo zysku, w tym w celach inwestycyjnych, zgodnie z profilem ryzyka funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,11 od 1,11 do -0,00 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 3,11% od 1,91% do 4,25% niska zmienność
Sharpe'a 0,13 od -0,08 do 0,22 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę