Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Fidelity Funds Australia Fund A (Acc) (AUD)
Fidelity Funds PAR
kurs AUD
Strzalka_spadek-01
-0,28 AUD
-1,33 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m -0.57%
3m 13.13%
6m -8.75%
12m -3.04%
36m 22.99%
YTD -6.06%
max 107.60%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Fidelity International
 • ISIN: LU0261950041
 • zarządzający: Paul Taylor
 • data uruchomienia jednostki: 25.09.2006 r.
 • data uruchomienia funduszu: 06.12.1991 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: AUD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 1 248,2 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Australia
 • benchmark: 100% S&P ASX 200
 • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie inwestorom długoterminowego wzrostu wartości kapitału. Cel ten jest realizowany poprzez inwestowanie przynajmniej 70% aktywów w akcje spółek australijskich. Fundusz dodatkowo może stosować finansowe instrumenty pochodne, w celu zmniejszenia ryzyka lub kosztu, bądź w celu wygenerowania dodatkowego kapitału albo zysku, w tym w celach inwestycyjnych, zgodnie z profilem ryzyka funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 5,46% - -
Sharpe'a 0,08 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę