Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Fidelity Funds Asia Pacific Opportunities Fund A (Acc) (EUR)
Fidelity Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,08 EUR
-0,33 %
wycena na dzień 10.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 5.33% 8.34% 21/25
3m 14.17% 18.79% 19/25
6m -0.21% -0.12% 9/25
12m 9.95% 10.70% 10/25
36m 38.37% 23.01% 4/24
YTD 0.84% 2.60% 13/25
max 140.90% 122.84% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Fidelity International
 • ISIN: LU0345361124
 • zarządzający: Anthony Srom
 • data uruchomienia jednostki: 18.02.2008 r.
 • data uruchomienia funduszu: 18.02.2008 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 2 728,0 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja i Pacyfik bez Japonii
 • benchmark: 100% MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN (N)
 • polityka inwestycyjna: Celem funduszu jest zapewnienie długoterminowego wzrostu kapitału za pomocą portfela składającego się co najmniej w 70% z papierów wartościowych spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności w krajach regionu Azji i Pacyfiku (z wyłączeniem Japonii). Zarządzający inwestycjami może wybierać spółki bez względu na ich rozmiar i branżę. Fundusz może również inwestować w inne zbywalne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, środki pieniężne i lokaty. Fundusz może w szerokim zakresie korzystać z finansowych instrumentów pochodnych oraz stosować bardziej złożone instrumenty pochodne i strategie.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,92 od 1,34 do -0,00 bardzo dobry
odchylenie standardowe 5,26% od 4,31% do 5,84% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,17 od -0,02 do 0,23 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę