Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
Fidelity Funds PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,03 PLN
+0,25 %
wycena na dzień 02.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.68% -3.30% -/-
3m 4.34% 3.10% -/-
6m 8.86% 6.71% -/-
12m 13.15% 13.00% -/-
YTD 8.96% 10.35% -/-
max 17.90% 25.44% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Fidelity International
 • ISIN: LU1677766633
 • zarządzający: Rick Patel
  Ario Emami Nejad
 • data uruchomienia jednostki: 11.10.2017 r.
 • data uruchomienia funduszu: 12.11.1990 r.
 • pierwsza wpłata: 2 500 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 8 149,7 mln PLN (04.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych USA uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: 100% ICE BofA Merrill Lynch US Large Cap Corporate & Govt Index
 • polityka inwestycyjna: Co najmniej 70% środków jest inwestowanych w dłużne papiery wartościowe denominowane w USD. Inwestycje mogą być dokonywane w obligacje emitowane w walutach innych niż waluta referencyjna funduszu. Ekspozycję na ryzyko kursowe można zabezpieczyć na przykład za pomocą kontraktów walutowych typu forward.Może inwestować w obligacje emitowane przez władze publiczne, spółki i inne podmioty.Może stosować instrumenty pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub kosztu bądź w celu wygenerowania dodatkowego kapitału albo zysku zgodnie z profilem ryzyka funduszu.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę